دستگاه خسوف و کسوف

ماه گرفتگی که ناشی از قرارگرفتن زمین بین ماه و خورشید است وسایه زمین روی ماه می افتد خسوف نامیده میشو د.

خورشید گرفتگی که ناشی از قرارگرفتن ماه بین خورشید وزمین است وسایه ماه روی زیمن می افتد کسوف نامیده میشود .

برای فهمیدن این مطلب استفاره از دستگاه خسوف وکسوف برای محصلین محترم ضروروی میباشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.