ورنیر کالیپر

ورنیرکالیپر آله یی است که از آن برای اندازه گیری قطر(خارجی , داخلی) نل ها و عمق اجسام استفاده صورت میگیرد.

این آله متشکل از یک الاشه کلان و یک الاشه خورد بوده که توسط الاشه کلان قطر خارجی و توسط الاشه کوچک قطر داخلی و توسط میله باریک که در انجام دیگر آن موقعیت دارد عمق اجسام اندازه میگردد.قسمت متحرک آله را ورنیر و قسمت ثابت آنرا کالیپر مینامند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.