دافغان پوهان سوداګریزشرکت نوی او تازه پرمختگ

دافغان ‍‍‍‍پوهان سوداګریز شرکت دعلم او معرفت دښونی او روزنی دی د کیفیت دی لا ښه کولو په موخه دی لابراتوارونو دی غنی کولو لپاره نوی او په زړه پوری مواد او سامان آلات ګران وطن افغانستان ته را وارد کړی تر څووکولای شی چی دی خپلو هیوداوالو دخدمت جوګه وګرځی . نو هغه دوستان […]

تسلیمی یک باب لابراتوار وکتابخانه

تسلیمی یک باب لابراتوار وکتابخانه

یک باب لابراتوار و یک باب کتابخانه برای دارالمعلمین ولسیه عالی ولسوالی کهمرد ولایت بامیان سال ۱۳۹۲ به بهره برداری سپرده شد و باتشویق مدیریب معارف ، آمریت دارالمعلمین ، مقام ولسوالی کهمرد واهالی منطقه از تجهیز ، تنظیم و رهنمایی مواد وسامان آلات لابراتواری تابرای بلند بردن کیفیت تعلیم ازطریق چنین کتابخانه ها ولابراتوارهای […]

عملیه تقطیر :

عملیه تقطیر :

تقطیر در عمل به دو روش زیر انجام می‌گیرد. روش اول شامل تولید بخار از طریق جوشاندن یک مخلوط مایع ، سپس میعان بخار ، بدون اینکه هیچ مایعی مجددا به محفظه تقطیر بازگردد. در نتیجه هیچ مایع برگشتی وجود ندارد. در روش دوم قسمتی از بخار مایع شده به دستگاه تقطیر باز می‌گردد و […]

دستگاه خسوف و کسوف

دستگاه خسوف و کسوف

ماه گرفتگی که ناشی از قرارگرفتن زمین بین ماه و خورشید است وسایه زمین روی ماه می افتد خسوف نامیده میشو د. خورشید گرفتگی که ناشی از قرارگرفتن ماه بین خورشید وزمین است وسایه ماه روی زیمن می افتد کسوف نامیده میشود . برای فهمیدن این مطلب استفاره از دستگاه خسوف وکسوف برای محصلین محترم […]

میکروسکوپ (Microscope):

میکروسکوپ (Microscope):

میکروسکوپ یک آله اساسی علم بیولوژی بوده که بعد از اختراع آن معلومات زیاد در باره علم بیو لوژی بدست آمده. میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده میکرو ( Micro) به معنای کوچک وسکوپین (Skopien) به معنای دید بوجود امده است.میکروسکوپ آله یی است که موجودات کوچکی راکه توسط چشم غیرمصلح دیده نمی تواند،قابل […]

ورنیر کالیپر

ورنیر کالیپر

ورنیرکالیپر آله یی است که از آن برای اندازه گیری قطر(خارجی , داخلی) نل ها و عمق اجسام استفاده صورت میگیرد. این آله متشکل از یک الاشه کلان و یک الاشه خورد بوده که توسط الاشه کلان قطر خارجی و توسط الاشه کوچک قطر داخلی و توسط میله باریک که در انجام دیگر آن موقعیت […]